อนุมัติ
437
เคส
อนุมัติแล้ว
750
ล้านบาท
ยึดทรัพย์
0
เคส
วงเงินลงทุนประจำปี 200,000,000 บาท
วงเงินคงเหลือประจำปี 150,000,000 บาท

“ อนุมัติไว ได้เงินจริง ”
จำนองขายฝากกับ
Property 4 cash

...

Property 4 Cash สินเชื่อเงินด่วนอสังหาฯ

Property4Cash เราคือผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์กว่า 10 ปี ในการให้บริการ
ด้านการขายฝากและจำนอง อสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโด ที่ดิน
หรืออาคารพาณิชย์ รับจำนอง ขายฝาก อสังหาฯ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ
และมีประสบการณ์ด้าน การขายฝากและจำนอง ยาวนานกว่า 10 ปี อนุมัติแล้ว
มากกว่า 400 เคส
เราเข้าใจถึงความจำเป็นในการใช้เงิน เพื่อมาหมุนดำเนิน
ธุรกิจ ใช้แก้ปัญหาส่วนตัวแบบเร่งด่วน เราพร้อมให้บริการสินเชื่อพร้อม
ให้คำปรึษาแก่เจ้าของทรัพย์ทุกท่าน ตั้งแต่เริ่มฝากทรัพย์ จนกระทั่งสิ้นสุด
สัญญาซึ่งลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่า การทำธุรกรรมของคุณจะได้รับการดูแล
เป็นอย่างดี และถูกต้องตามกฎหมาย

การันตีคุณภาพ
กับ Property 4 cash

ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์กว่า 10 ปี
ด้านจำนอง ขายฝาก ประเมินราคา และกฎหมาย
อนุมัติไปแล้ว มากกว่า 400 เคส อนุมัติรวดเร็ว
ภายใน 48 ชม. พร้อมการบริการที่ใส่ใจทุกขั้นตอน
โปร่งใส รู้และเข้าใจความต้องการของลูกค้า
จนเกิดความเชื่อมั่นเป็นที่ไว้ใจ และบอกต่อของ
ลูกค้าตลอดมา

ต้องการใช้เงินด่วน เปลี่ยนโฉนดเป็นเงิน

แอด LINE OA เลย!

@Property4cash

Property 4 cash เงินด่วนอสังหาฯ รับจำนอง รับขายฝาก อสังหาฯ ทุกประเภท

Property 4 Cash แหล่งรวบรวมทรัพย์สินสำหรับการ ขายฝากและจำนอง เพื่อนักลงทุน โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้าน การขายฝากและจำนอง ยาวนานกว่า 10ปี เรามีความพร้อมที่จะให้บริการสำหรับนักลงทุนและเจ้าของทรัพย์สินทุกท่านตั้งแต่เริ่มรับฝากทรัพย์ จนกระทั่งสิ้นสุดสัญญาซึ่งลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าการทำธุรกรรมของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและถูกต้องตามกฎหมาย

บ้าน
คอนโด
ที่ดิน
โรงเเรม
อาคารพาณิชย์

ขายฝาก คือ

ขายฝาก คือการที่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ขายอสังหาฯให้แก่ผู้รับขายฝาก เหมือนการขาย ขาดทุนทุกประการ แต่ผู้ทำการขายฝากสามารถไถ่ถอน อสังหาริมทรัพย์คืนได้ในระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในสัญญาขายฝาก (ไม่เกิน 10 ปี) พร้อมทั้งจ่ายดอกเบี้ยขายฝากตามอัตรา ที่กฎหมายกำหนดให้แก่ผู้รับขายฝาก (ไม่เกิน 15% ต่อปี)

หากไม่สามารถไถ่ถอนทรัพย์ขายฝากคืนได้ ในระยะเวลาที่กำหนด อสังหาริมทรัพย์ จะตกเป็นของผู้รับขายฝากโดยไม่จำเป็นต้องทำการฟ้องบังคับคดี แต่อย่างใด

จำนอง คือ

จำนอง คือการนำเอาอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน คอนโด ที่ดินเป็นหลักค้ำประกัน การกู้เงิน โดยธุรกรรมการจำนองนั้น สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ยังเป็นของผู้จำนองอยู่ ผู้รับจำนองไม่สามารถยึดได้ ต้องมีการฟ้องบังคับจำนอง

ขั้นตอนง่ายๆ สำหรับขอสินเชื่อขายฝาก จำนอง

สนใจขายฝากลงทะเบียน(ประเมินวงเงินฟรี)

สนใจลงทุน ลงทะเบียน

ลงทะเบียนเป็นนักลงทุน

กรุณากรอก ชื่อ
กรุณากรอก นามสกุล
กรุณากรอก เบอร์โทรศัพท์
กรุณากรอก LINE ID
กรุณากรอก อีเมล
บาท
please verify you are human

คำถามที่พบบ่อย

ค่าใช้จ่าย ณ วันทำสัญญา ขายฝาก/จำนอง (ผู้กู้เป็นผู้รับผิดชอบ)

• ขายฝาก กรณีบุคคลธรรมดา (ไทย)

1. ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรมขายฝาก (เทียบเท่าการขาย/โอน) 2% ของมูลค่าประเมิน หรือ ราคาขาย แล้วเเต่มูลค่าใดสูงกว่า

2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย ( คำนวณจาก ราคาประเมิน เป็นอัตราก้าวหน้า)

3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ (กรณี ถือครองทรัพย์เป็นเวลาเกิน 5 ปี หรือ มีชื่อในทะเบียนบ้านเกิน 1 ปี ไม่ต้องเสีย)

4. ค่าอากรสแตมป์ตามวงเงินขายฝาก หากวงเงินขายฝากต่ำกว่าราคาประเมินให้คิดจากราคาประเมิน 200 บาท ต่อ 1 อากรสแตมป์ เศษของ 200 คิดเป็น 1 อากรสแตมป์ (หากต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในข้อ3 ไม่ต้องเสีย ค่าอากรสแตมป์)

• ขายฝาก นิติบุคคล(ไทย)

1. ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรมขายฝาก (เทียบเท่าการขาย/โอน) 2% ของมูลค่าประเมิน หรือ ราคาขาย แล้วเเต่มูลค่าใดสูงกว่า

2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย ( คำนวณจาก 1% ของราคาประเมินหรือราคาขาย คิดจากมูลค่าที่สูงกว่า )

3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ (กรณี ถือครองทรัพย์เป็นเวลาเกิน 5 ปี ไม่ต้องเสีย)

4. ค่าอากรสแตมป์ตาม ราคาประเมินทุนทรัพย์ หรือ ราคาซื้อขายจริง แล้วเเต่ราคาใดสูงกว่า 200 บาท ต่อ 1 อากรสแตมป์ เศษของ 200 คิดเป็น 1 อากรสแตมป์ (หากต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในข้อ3 ไม่ต้องเสีย ค่าอากรสแตมป์)

• จำนอง กรณีบุคคลธรรมดา(ไทย) และ นิติบุคคล(ไทย)

1. ค่าธรรมเนียมคำขอจดจำนอง 5บาท ต่อ แปลง

2. ค่าจดจำนอง 1% ของวงเงินจำนอง เเต่ไม่เกิน 200,000 บาท (หากวงเงินจำนองเกิน 20 ล้านบาทขึ้นไป จ่ายค่าธรรมเนียม 200,000บาท)

3. ค่าอากรสแตมป์ตามวงเงินจำนอง 2,000 บาท ต่อ 1 อากรสแตมป์ เศษของ 2,000 คิดเป็น 1 อากรสแตมป์ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท (หากวงเงินจำนองเกิน 20 ล้านบาทขึ้นไป จ่ายค่าธรรมเนียม 10,000 บาท)

ค่าใช้จ่าย ณ วันไถ่ถอน ขายฝาก/จำนอง (ผู้กู้เป็นผู้รับผิดชอบ)

• ขายฝาก

1.ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บประเภทไม่มีทุนทรัพย์ 50 บาท ต่อ แปลง

2.ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย

2.1 กรณีบุคคลธรรมดาไทย คำนวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ใช้อยู่ในวันที่มีการจดทะเบียนไถ่ถอนจากขายฝาก

2.2 กรณีนิติบุคคลไทย คำนวณจาก 1% ของ ราคาวงเงินขายฝากรวมดอกเบี้ย หรือ ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ใช้อยู่ในวันที่มีการจดทะเบียนไถ่ถอนจากขายฝาก แล้วเเต่ราคาที่มากกว่า

3.ค่าอากรสแตมป์ 0.50% จาก ราคาวงเงินขายฝากรวมดอกเบี้ย หรือ ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ใช้อยู่ในวันที่มีการจดทะเบียนไถ่ถอนจากขายฝาก แล้วเเต่ราคาที่มากกว่า

• จำนอง
1.ค่าธรรมเนียมคำขอไถ่ถอนจดจำนอง 5บาท ต่อ แปลง

2.ค่าจดทะเบียนประเภทไม่มีทุนทรัพย์ 50 บาท ต่อ แปลง
*กรณีมอบอำนาจ ค่ามอบอำนาจ 20 บาท ต่อ คน

ค่าปากถุง หรือค่าดำเนินการ คือ ค่าธรรมเนียมในการกู้ หรือ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ซึ่งจะชำระเพียงครั้งเดียว และไม่มีค่าธรรมเนียมอื่นใดเพิ่มเติมตลอดอายุสัญญา โดยทาง Property 4 Cash เราคิดในอัตราที่ 5% ของมูลค่าวงเงินขายฝาก

สัญญาที่สำนักงานที่ดิน โดยเจ้าพนักงานของสำนักงานที่ดินเป็นผู้ทำสัญญาให้เท่านั้น โดยมิได้ทำสัญญาแยกอื่นใด อัตราดอกเบี้ยตามกฎหมาย คือ ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี และการดำเนินการทุกอย่างถูกต้องตามหลักกฎหมายทุกประการ

การจำนอง จะไม่ต้องต่อสัญญา เพราะตามกฎหมายสัญญาจำนองจะไม่กำหนดอายุสัญญา ถ้าผู้จำนองชำระดอกเบี้ยรายเดือนตามกำหนดในสัญญา สัญญาจะยังคงอยู่เรื่อยๆ และสามารถไถ่ถอนเมื่อใดก็ได้ ส่วนการไถ่ถอนจำนอง กรมที่ดินคิดค่าธรรมเนียมที่ 75 บาทต่อสัญญา

การขายฝาก จะกำหนดระยะเวลาโดยปกติ 1 ปี โดยก่อนครบกำหนดอายุสัญญา ผู้ขายฝากควรจะนัดไถ่ถอนหรือต่อสัญญากับผู้รับซื้อฝาก (ควรจะเผื่อเวลา เช่นก่อนครบกำหนดสัญญา 7-14 วันเป็นต้น) การต่อสัญญาขายฝาก ที่สำนักงานที่ดิน จะคิดค่าธรรมเนียมประมาณ 75 บาท และการไถ่ถอน ที่สำนักงานที่ดินคิดประมาณ 0.9% ของราคาประเมิน

ดูเพิ่มเติม

บทความเเละข่าวสาร

ทำไมคนนิยมนำคอนโด_มาขายฝาก___
ทำไมคนนิยมนำคอนโด มาขายฝาก ?

ในภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว หลายคนเผชิญปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน หลายคนต้องการ เงินด่วน การขายฝากคอนโดจึงกลายเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยม แต่ทราบหรือไม่ว่า อะไรคือเหตุผลหลักที่ทำให้คนนิยม ขายฝากคอนโด ? ต้องการเงินด่วน สาเหตุหลักประการหนึ่งของการ ขายฝากคอนโด คือ เจ้าของต้องการเงินทุนเร่งด่วนเพื่อนำไปใช้จ่ายในเรื่องสำคัญ เช่น รักษาพยาบาล: กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือ ต้องการเงินทุนก้อนใหญ่เพื่อรักษาโรคร้ายแรง ลงทุนในธุรกิจ: ต้องการเงินทุนเพื่อขยายกิจการ หรือ เริ่มต้นธุรกิจใหม่ ชำระหนี้สิน: กรณีมีหนี้สินล้นพ้นตัว ต้องการเงินก้อนใหญ่เพื่อปิดหนี้สิน ประคองธุรกิจที่ประสบปัญหา: ธุรกิจขาดสภาพคล่อง ต้องการเงินทุนเพื่อหมุนเวียนในธุรกิจ รองรับค่าใช้จ่ายในครอบครัว: กรณีมีค่าใช้จ่ายที่สูง ต้องการเงินทุนเพื่อนำไปใช้จ่าย การขายฝากคอนโดช่วยให้เจ้าของได้เงินก้อนมาใช้จ่ายได้รวดเร็ว โดยไม่ต้องรอขายคอนโดแบบปกติ ซึ่งมักใช้เวลานานกว่า   ไม่อยากขายขาด เจ้าของคอนโดบางรายอาจไม่อยากขายคอนโดแบบขาด ผูกพันกับสถานที่: อาศัยอยู่ในคอนโดมานาน มองเห็นศักยภาพของคอนโดในอนาคต: คิดว่าราคาคอนโดจะปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต การ ขายฝ […]

อ่านเพิ่มเติม
ขายคอนโด ไม่ออก ต้องการ เงินด่วน ทำยังไงดี?
ขายคอนโดไม่ออก ต้องการเงินด่วน ทำยังไงดี?

เข้าใจดีว่าหลายคนอาจกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่จำเป็นต้องใช้ เงินด่วน แต่ดันประสบปัญหา ขายคอนโด ไม่ออกวันนี้เรามีทางออกเสนอให้ดังนี้ ปรับแต่งคอนโดให้ดึงดูดผู้ซื้อ: แต่งห้องให้สวย: เก็บกวาดข้าวของให้เป็นระเบียบ จัดวางเฟอร์นิเจอร์ให้ดูดี ถ่ายรูปมุมสวยๆ ลงเว็บไซต์ประกาศ ขายคอนโด ตั้งราคาที่เหมาะสม: ศึกษาข้อมูลราคาตลาดของคอนโดประเภทเดียวกันในย่านใกล้เคียง ตั้งราคาขายคอนโด ที่แข่งขันได้ แต่ไม่ขาดทุนจนน่าเสียดาย ลงประกาศขายในหลายช่องทาง: ลงประกาศขายคอนโดในเว็บไซต์ขายอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ โซเชียลมีเดีย และติดต่อตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ หาวิธีเพิ่มสภาพคล่องให้กับคอนโด: ขายฝากคอนโด: เป็นการนำคอนโดไปจำนองกับนายทุนเพื่อรับเงินก้อนใหญ่ โดยยังมีสิทธิ์ไถ่ถอนกลับมาภายในระยะเวลาที่กำหนด วิธีนี้เหมาะกับคนที่ต้องการเงินด่วน แต่ต้องจ่ายดอกเบี้ยสูง รีไฟแนนซ์: เป็นการเปลี่ยนสัญญาเงินกู้กับธนาคารใหม่ เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย หรือเปลี่ยนระยะเวลาผ่อนชำระ วิธีนี้ช่วยลดภาระค่าผ่อนต่อเดือน แต่ต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของธนาคาร เช่าคอนโด: หากยังไม่อยาก ขายคอนโด ถาวร อาจลองหาผู้เช่าระยะยาว วิธีนี้ช่วยให้มีรายได้เข้ […]

อ่านเพิ่มเติม
อันตราย ! หากทำผิดสัญญาขายฝาก

อันตราย ! หากทำผิด สัญญาขายฝาก  ควรศึกษาให้ดี ก่อนเริ่มทำสัญญาขายฝาก  ผู้ขายฝากควรปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา ในกรณีผู้ขายฝากทำผิดสัญญาหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ระบุไว้ ผู้รับซื้อฝากสามารถดำเนินการเอาผิดทางกฎหมายได้  ผู้รับซื้อฝากฟ้องร้องให้ผู้ขายฝากปฏิบัติตามสัญญา  หากผู้ขายฝากไม่ชำระเงินตามสัญญา หรือ ไม่ส่งมอบทรัพย์ที่ขายฝาก ผู้รับซื้อฝากสามารถฟ้องร้องเพื่อบังคับให้ผู้ขายฝากปฏิบัติตามสัญญาขายฝาก  ผู้รับซื้อฝากฟ้องร้องให้ผู้ขายฝากชดใช้ค่าเสียหาย กรณีที่ผู้ขายฝากทำผิดสัญญาจนก่อให้เกิดความเสียหาย ผู้รับซื้อฝากสามารถฟ้องร้องให้ผู้ขายฝากชดใช้ค่าเสียหายได้  ผู้รับซื้อฝากฟ้องร้องเพิกถอนสัญญาขายฝาก สำหรับบางกรณี ผู้ขายฝากทำผิดสัญญา หรือ ทำการฉ่อโกง ผู้รับซื้อฝากสามารถฟ้องร้องต่อศาลให้เพิกถอนสัญญาได้ ผู้ขายฝากอาจต้องคืนทรัพย์ให้แก่ผู้รับซื้อฝาก และอาจต้องชดใช้ค่าเสียหายเพิ่มอีกด้วย  ขายฝากกับ Property4Cash ไม่ต้องกลัวทำผิดสัญญา เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยให้ปรึกษาและแก้ไขปัญหาไปด้วยกันค่ะ  สนใจจำนอง-ขายฝาก หรือปรึกษาปัญหา ติดต่อเราได้ทาง Line: @Property4Cash โทร : 096-812-5689 หรือส่งรายละเอีย […]

อ่านเพิ่มเติม

ดูทั้งหมด