นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท แอมเบอร์ แอสเซท เมเนจเม้นท์ จำกัด

ข้อมูลเบื้องต้น

เราจะทำการเก็บข้อมูลเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา และใช้บริการที่ปรากฏตามหน้าเว็บไซต์ เช่น การฝากทรัพย์สำหรับขายฝากหรือจำนอง เมื่อมีการทำการนัดหมาย การขอข้อมูล การโพสต์รูปภาพ การส่งข้อคิดเห็น การซื้อสินค้าและบริการ
ทั้งนี้ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมอาจจะมีการขอข้อมูลเพิ่มเติม

ขอบเขตของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท แอมเบอร์ แอสเซท เมเนจเม้นท์ จำกัด

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้ภายใต้เว็บไซต์ www.property4cash.co รวมถึงบริการของบริษัทอื่นๆ ในเครือ
ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ภายในแพลทฟอร์มในเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้อาจมีการแสดงข้อกำหนดซึ่งเกี่ยวข้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมในบริการใดๆ เพื่อให้คุณอนุมัติก่อนการเข้าถึงบริการนั้นๆ

หมายเหตุ : นโยบายส่วนบุคคลนี้ไม่ใช้กับข้อมูลซึ่งจะได้เปิดเผยหรือทำการส่งไปยังบริการ หรือองค์กรต่อไปนี้

ก). บริการของบุคคลที่สาม รวมถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งคุณอาจเข้าถึงได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

ข). บริษัท หรือองค์กร ซึ่งได้ทำการโฆษณาสินค้าหรือบริการ ในเว็บไซต์ของเรา

ข้อจำกัด

เว็บไซต์ของเราไม่มุ่งหมายสำหรับการใช้งานโดยเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี

การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ในการปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท แอมเบอร์ แอสเซท เมเนจเม้นท์ จำกัด นั้น
 เป็นไปเพื่อสอดคล้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ EU (European Union) และเพื่อรับรองสิทธิของคุณ
ภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท แอมเบอร์ แอสเซท เมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท แอมเบอร์ แอสเซท เมเนจเม้นท์ จำกัด อาจทำการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขและข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้
เป็นครั้งคราว ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายและข้อกำหนดในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

เรายืนยันว่าคุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบผ่านทางหน้าเว็บไซต์หากมีการการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนสำคัญ และบริษัท แอมเบอร์ แอสเซท เมเนจเม้นท์ จำกัด จะทำการโพสต์ไปยังหน้าเว็บไซต์ในกรณีที่มีการปรับปรุงแก้ไขนโยบาย ก่อนที่การปรับปรุงดังกล่าวจะมีผลบังคับ

การรับรองของเรา

 1. ข้อมูลของคุณจะถูกประมวลผลโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นธรรม และโปร่งใส
 2. ข้อมูลของคุณจะถูกรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ชัดแจ้ง และชอบด้วยกฎหมาย และจะไม่ถูกประมวลผลต่อไปในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้
 3. การเก็บข้อมูลของคุณจะจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องต่อวัตถุประสงค์ซึ่งข้อมูลจะถูกประมวลผล
 4. ข้อมูลของคุณจะถูกจัดเก็บอย่างเพียงพอเหมาะสม และในกรณีที่จำเป็น ข้อมูลนั้นๆ จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นปัจจุบัน โดยมีขั้นตอนที่มีเหตุผลเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูล ความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการประมวลผล
  และโดยที่สามารถลบหรือยืนยันความถูกต้องของข้อมูลนั้น ๆ ได้โดยทันที
 5. ข้อมูลที่ระบุความเป็นตัวตนของคุณจะไม่ถูกเก็บยาวนานกว่าที่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลนั้นจะถูกประมวลผล

ข้อมูลของคุณจะถูกประมวลผลในลักษณะที่มีการรับรองความปลอดภัยอย่างเหมาะสมสำหรับข้อมูลนั้น รวมถึงการป้องกันการประมวลผลที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือละเมิดกฎหมาย และป้องกันต่อการสูญหายโดยอุบัติเหตุ การทำลาย การทำให้เสียหาย โดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมหรือวิธีการที่เป็นระบบ

ประเภทของข้อมูลที่จัดเก็บ

 • ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการระบุตัวตนของบุคคลธรรมดาที่สามารถระบุตัวตนได้
  ทั้งนี้ บุคคลหนึ่ง ๆ สามารถถูกระบุตัวตนได้โดยเฉพาะเจาะจง ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม
  โดยการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลใด ๆ
 • ข้อมูลซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องต่อการระบุตัวตนของบุคคลธรรมดา
 • ข้อมูลระบบหมายถึงข้อมูลที่เราจัดเก็บโดยอัตโนมัติเมื่อคุณล๊อคอินเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าจะผ่านทางคุ้กกี้
  เว็บบีคอน ไฟล์ล๊อคอิน สคริปท์ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในโยบายคุ้กกี้ของเรา) รวมถึง ข้อมูลทางเทคนิค
  เช่น IP Address ประเภทของบราวเซอร์ โดเมน ประวัติเว็บไซต์ที่เยี่ยมชม เวลาการเข้าใช้งาน
  ที่อยู่เว็บไซต์ที่อ้างอิง ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่คุณค้นหาหรือที่คุณดูในขณะที่ใช้เว็บไซต์ของเรา
 • ข้อมูลที่ตั้งหมายถึงข้อมูลที่ได้รับจากจีพีเอส ไวไฟ เข็มทิศ เครื่องวัดความเร่งIP Address หรือ
  โพสต์สาธารณะซึ่งระบุข้อมูลที่ตั้ง
 • คุ้กกี้หมายถึง ข้อมูลที่ถูกวางในคอมพิวเตอร์ของคุณโดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ หลังจากคุ้กกี้ได้ถูกวางในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุ้กกี้จะเก็บหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้จนกว่าผู้ใช้จะปิดบราวเซอร์นั้น หรือจนกว่าผู้ใช้จะลบหรือปฏิเสธคุ้กกี้ อย่างไรก็ตาม คุณจะพบว่าจะการใช้งานเว็บไซต์จะสะดวกและง่ายมากขึ้น เพราะคุ้กกี้จะช่วยเก็บข้อมูลเว็บไซต์ซึ่งคุณได้เยี่ยมชมหรือเว็บไซต์ที่คุณเคยเปิดแล้ว

หมายเหตุ ข้อความ “ข้อมูล” ที่ระบุในนโยบายส่วนบุคคลนี้ หมายความถึง ข้อมูลทุกประเภทที่ได้กล่าวข้างต้น

เราจะทำการเก็บข้อมูลของคุณดังต่อไปนี้

 • ชื่อ
 • อีเมล
 • ที่อยู่
 • ที่อยู่สำนักงาน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • หมายเลขบัตรเครดิต
 • หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address)
 • ประเภทบราวเซอร์
 • โดเมน
 • เว็บไซต์ที่เยี่ยมชม
 • เวลาเข้าเว็บไซต์
 • ที่อยู่เว็บไซต์อ้างอิง

ในกรณีที่คุณใช้บริการใด เว็บไซต์จะเก็บข้อมูลต่อไปนี้เพิ่มเติม

 • การตั้งค่าต่างๆ
 • รายละเอียดทรัพย์ที่คุณต้องการให้เราดูแล

 

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลของคุณ

การประมวลผลข้อมูลของคุณ หมายถึง การดำเนินการ หรือชุดกระบวนการจัดการข้อมูล ซึ่งกระทำต่อข้อมูลของคุณไม่ว่ากระทำโดยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม

 

 

 

ประเภทข้อมูล

วัตถุประสงค์ในการประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคล

·        ชื่อ

·        อีเมล

·        ที่อยู่

·        ที่อยู่สำนักงาน

·        เบอร์โทรศัพท์

·        เพศ

·        การตั้งค่าต่างๆ

·        การตั้งค่าความปลอดภัยในบัญชีของคุณ

·        รายละเอียดทรัพย์สินที่คุณต้องการให้เราดูแล

 

 

 

หมายเลขบัตรเครดิต

 

 

ไอพี แอดเดรส

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา คุณอาจถูกร้องขอให้ลงทะเบียนกับเรา และ/หรือคุณอาจจำเป็นต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลทางการตลาด เช่น

 • เพื่อติดต่อและเสนอบริการของเราหรือข้อเสนออื่นๆ เกี่ยวกับโครงการของเราและบริษัทในเครือของเรา
  ซึ่งคุณอาจเคยแสดงถึงความสนใจไว้กับเรา

·        เพื่อแจ้งคุณเกี่ยวกับข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ และจดหมายข่าว

·        เพื่อตรวจสอบตัวตนของคุณ

·        เพื่อรักษาความปลอดภัยต่อบัญชีผู้ใช้ของคุณ

·        เพื่อแจ้งคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

·        เพื่อนำรายละเอียดทรัพย์ของคุณมาทำการตลาด

 

 

ข้อมูลบัตรเครดิตจะถูกจัดเก็บและถูกตรวจสอบผ่านทางระบบชำระเงินโดยบุคคลที่สาม ข้อมูลนี้จะไม่ถูกจัดเก็บอย่างถาวรในเซิร์ฟเวอร์ของแอมเบอร์ และจะถูกลบทันทีหลังจากผ่านระบบการตรวจสอบการชำระเงิน

 

เพื่อตรวจสอบตัวตนของคุณ

ข้อมูลซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

·        ประเภทเบราเซอร์

·        โดเมน

·        เว็บไซต์ที่เยี่ยมชม

·        เวลาเข้าเว็บไซต์

·        ที่อยู่เว็บไซต์อ้างอิง

·        ข้อมูลเพื่อการสนับสนุนลูกค้า

 

·        เพื่อให้ข้อมูลในการเข้าและใช้เว็บไซต์ของเรา

·        เพื่อจัดการเว็บไซต์; เพื่อการดำเนินการภายใน แก้ไขปัญหาของเว็บไซต์ วิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบ การวิจัย เพื่อความปลอดภัย การตรวจสอบการบิดเบือน และการจัดการบัญชีผู้ใช้เพื่อแก้ไขและสำรวจปัญหา

ข้อมูลระบบ

·        เพื่อให้ข้อมูลในการเข้าและใช้เว็บไซต์ของเรา

·        เพื่อจัดการเว็บไซต์; เพื่อการดำเนินการภายใน การแก้ไขปัญหาของเว็บไซต์ การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบ

การวิจัย เพื่อความปลอดภัย การตรวจสอบการบิดเบือน และการจัดการบัญชีผู้ใช้

·        เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้

ข้อมูลที่ตั้ง

เพื่อให้บริการการระบุตำแหน่งที่ตั้ง (แล้วแต่กรณี)

คุ้กกี้

เว็บไซต์จะใช้ข้อมูลที่คุ้กกี้ได้เก็บรวบรวมเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ หรือกิจกรรมอื่นของเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของแอมเบอร์ เรียล เอสเตท  ต่อๆไป

 

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณประเภทต่างๆ ตามระยะเวลาที่ปรากฎในตารางด้านล่างนี้ อย่างไรก็ตาม คุณมีสิทธิที่จะแจ้งให้เราทราบหากคุณต้องการที่จะลบข้อมูลของคุณไม่ว่าเวลาใด ๆ ก็ตาม

ประเภทข้อมูล

ระยะเวลาในการเก็บรักษา

·        ชื่อ

·        อีเมล

·        ที่อยู่

·        ที่อยู่สำนักงาน

·        เบอร์โทรศัพท์

·        เพศ

·        การตั้งค่าต่างๆ

จนกว่าคุณจะแจ้งให้ลบข้อมูล

·        การตั้งค่าความปลอดภัยในบัญชีของคุณ

จนกว่าคุณจะแจ้งให้ลบข้อมูล

·        หมายเลขบัตรเครดิต

จนกว่าคุณจะแจ้งให้ลบข้อมูล

·        ประเภทเบราเซอร์

·        โดเมน

·        เว็บไซต์ที่เยี่ยมชม

·        เวลาเข้าเว็บไซต์

·        IP Address

·        ที่อยู่เว็บไซต์อ้างอิง

จนกว่าคุณจะแจ้งให้ลบข้อมูล

·        ข้อมูลเพื่อการสนับสนุนลูกค้า

จนกว่าคุณจะแจ้งให้ลบข้อมูล

ข้อมูลระบบ

จนกว่าคุณจะแจ้งให้ลบข้อมูล

ข้อมูลที่ตั้ง

จนกว่าคุณจะแจ้งให้ลบข้อมูล

คุ้กกี้

จนกว่าคุณจะแจ้งให้ลบข้อมูล

การแชร์ข้อมูลของคุณ

ในกรณีที่คุณให้ความยินยอมในการส่งต่อข้อมูลของคุณ เราอาจแชร์ข้อมูลของคุณไปยังบุคคลที่สามซึ่งระบุตัวตนได้แน่นอนและมีนโยบายคุ้มครองของมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานเดียวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแอมเบอร์ เรียล เอสเตท ดังนี้

 • กลุ่มบริษัทที่มีความเกี่ยวข้อง และบริษัทในเครือของเรา:เราจะแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในกลุ่มบริษัทของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด
 • คู่สัญญา: ในกรณีที่บริษัททำการจ้าง Supplier เพื่อดำเนินการใดอันจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น เว็บไซต์จะกำหนดให้ Supplier ในการดำเนินการนั้น  ดำเนินการเพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และต้องห้ามมิให้ Supplier ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากเพื่อสนับสนุนกิจกรรมหรืองานของ บริษัท แอมเบอร์ แอสเซท เมเนจเม้นท์จำกัด (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรด ติดต่อเรา)
 • ผู้ขาย/นายหน้า และพาร์ทเนอร์ ในบางกรณี เราอาจทำการแชร์ข้อมูลของคุณต่อผู้ขายหรือนายหน้า และพาร์ทเนอร์ซึ่งได้รับอนุญาตเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง เช่น การประมวลผลบัตรเครดิต ข้อมูลทรัพย์
 • องค์กรอื่นๆ ที่กฎหมายระบุให้ต้องแชร์ข้อมูลด้วย

 

ความยินยอมของคุณ

การประมวลผลข้อมูลของคุณข้างต้นนั้นขึ้นอยู่กับความยินยอมของคุณ ในกรณีที่คุณไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลของเพื่อการติดต่อในภายหน้า คุณสามารถพิจารณาขั้นตอนการไม่กดเลือก (Opt-Out) ซึ่งจะปรากฏในทุกขั้นตอนในการขอข้อมูลของคุณ เราให้ความเคารพในเจตนาของคุณ และจะไม่ใช้ข้อมูลของคุณโดยปราศจากความยินยอม

สิทธิของคุณภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

 1. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล

คุณมีสิทธิในการได้รับการยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกนำไปประมวลผลหรือไม่ และในบางกรณีคุณอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณ รวมถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผล, ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล (โปรดดูนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล “วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลของคุณ”), ผู้รับ หรือผู้จะรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการที่ข้อมูลถูกเปิดเผยหรือจะถูกเปิดเผย, (โปรดดูนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท แอมเบอร์ แอสเซท เมเนจเม้นท์ จำกัด “ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลของคุณ”) , สิทธิในการร้องขอให้เราแก้ไขข้อมูลของคุณให้ถูกต้อง หรือการร้องขอให้ลบข้อมูลของคุณ (โปรดดูด้านล่าง)

 1. สิทธิในการแก้ไขให้ถูกต้อง

คุณมีสิทธิที่จะร้องขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกต้องตรงกับความจริง รวมถึงสิทธิที่จะเพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์ขึ้น

 1. สิทธิในการขอให้ลบ (สิทธิที่จะถูกลืม)

คุณมีสิทธิที่จะร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่มีความจำเป็นเกี่ยวข้องต่อวัตถุประสงค์ที่ถูกจัดเก็บหรือประมวลผลอีกต่อไป หรือในกรณีที่คุณเพิกถอนความยินยอม หรือในกรณีการประมวลผลนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยคุณสามารถร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลได้ทาง [email protected]

 1. สิทธิในการจำกัดการประมวลผล

คุณมีสิทธิที่จะร้องขอให้จำกัดการประมวลผล (โดยเราจะไม่สามารถประมวลผลข้อมูลนั้น ๆ ได้อีกต่อไป)
หากปรากฏ เงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลของคุณไม่ถูกต้อง (ในช่วงเวลาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของคุณ)
 • การประมวลผลข้อมูลของคุณผิดกฎหมาย
 • ข้อมูลของคุณไม่มีความจำเป็นต่อการประมลผลของเราอีกต่อไป

หมายเหตุ:  กรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีประมวลผลข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนั้น เราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวอีกครั้งสำหรับการฟ้องร้องต่อสู้คดี หรือเพื่อการป้องกันอื่นๆ

 1. สิทธิในการถ่ายโอนข้อมูล

คุณมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลของคุณที่ได้ให้ไว้กับเราแบบเป็นรูปธรรม  สามารถใช้ได้ทั่วไป และในรูปแบบที่สามารถใช้เครื่องมืออ่านได้ คุณยังมีสิทธิที่จะถ่ายโอนข้อมูลของคุณให้แก่บุคคลอื่นๆ และในการใช้สิทธิดังกล่าว คุณมีสิทธิที่จะให้เราถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลอื่นๆโดยตรงหากสามารถกระทำได้ทางเทคนิค

หมายเหตุ:  เราจะไม่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของข้อมูลซึ่งได้ถูกส่งต่อให้แก่บุคคลอื่น

 1. สิทธิในการคัดค้านการตัดสินใจแทนโดยอัตโนมัติ

คุณมีสิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของคุณไม่ว่าเวลาใดๆ ในกรณีที่ข้อมูลของคุณถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการตลาดทางตรง คุณมีสิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลเพื่อการตลาดนั้น รวมถึงการรวบรวมข้อมูลโดยละเอียดซึ่งเกี่ยวข้องต่อการตลาดทางตรงนั้น ๆ

 1. สิทธิในการคัดค้านการตัดสินใจโดยอิงจากการประมวลผลโดยอัติโนมัติ รวมถึงการ profiling

คุณมีสิทธิที่จะไม่อยู่ภายใต้การตัดสินใจโดยอิงจากเพียงการประมวลผลโดยอัตโนมัติ รวมถึงการรวบรวมข้อมูลโดยละเอียด (profiling)  ซึ่งมีผลทางกฎหมายต่อคุณ อย่างไรก็ตาม สิทธินี้ไม่สามารถใช้ได้ในกรณีที่การตัดสินใจนั้นจำเป็นต่อการปฎิบัติตามสัญญาระหว่างคุณกับแอมเบอร์ แอสเซท เมเนจเม้นท์  และ/หรือ การตัดสินใจตามที่คุณให้ความยินยอม

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทใช้ Secure Socket Layer (SSL) ซึ่งเป็นมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่งผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงมีการเข้ารหัสข้อมูลและจัดตั้ง Firewall โดย Secured Socket Layer (SSL) เป็นเทคโนโลยีในการเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัส เพื่อป้องกันผู้ที่แอบดักจับข้อมูลขณะที่มีการส่งผ่านเครือข่าย Internet การเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัสนี้จะทำให้ผู้ดักจับไม่สามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลได้ นอกจากนี้ เทคโนโลยีนี้ยังใช้สำหรับการยืนยันความมีอยู่จริงของเว็บไซต์อีกด้วย บริษัทจะมีการปรับปรุงและทดสอบระบบเทคโนโลยีของบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความปลอดภัยสูงสุดและน่าเชื่อถือ ในการนี้ บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือการรักษาความปลอดภัย หากบริษัทเห็นว่าเครื่องมือดังกล่าวมีมาตรฐานสูงขึ้นและสามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้ดีมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวม และรักษาไว้ตามนโยบายนี้ กรณีที่ท่านส่ง email มายังบริษัท บริษัทจะเก็บเนื้อหาใน email, ที่อยู่ของ email และการโต้ตอบ email ดังกล่าวไว้ เพื่อเป็นข้อมูล, เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน, เพื่อความจำเป็นในการติดตามผล หรือเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างท่านและเจ้าหน้าที่ของบริษัทในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่

กรณีบริษัททำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอกในการพัฒนาและดูแลรักษาระบบ และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของบริษัท บุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้บริษัท หรือดำเนินการในนามของบริษัท จะต้องตกลงรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียนเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของ ผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

ข้อยกเว้นการรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีดังต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อนโยบายการรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลที่เป็นความลับนั้นได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วตั้งแต่เวลาท่านได้เปิดเผยข้อมูลให้บริษัท หรือถูกเปิดเผยต่อสาธารณะโดยมิใช่ความผิดของบริษัท หรือบริษัทร่วม
 • การเปิดเผยข้อมูลโดยได้รับความยินยอมจากท่านไม่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือการอนุญาตโดยวิธีการอื่นใด
 • การเปิดเผยข้อมูลตามความจำเป็น เนื่องจากกระทำตามกฎหมาย, คำสั่ง, กฎ, ข้อบังคับ, คำสั่งศาล, หรือหน่วยงานของรัฐ หรือ ตามความจำเป็นอื่นใด

การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการรักษาความลับ

บริษัทอาจมีการปรับปรุงแก้ไข รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการรักษาความลับทั้งหมดหรือบางส่วน ถ้ามีการแก้ไข บริษัทจะปรับปรุงนโยบายการรักษาความลับผ่านทางเว็บไซต์

ผู้ใช้งานสามารถแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคล ได้ที่ “ติดต่อเรา” ทั้งนี้ ผู้ใช้งานตกลงให้ดุลยพินิจของบริษัทถือเป็นที่สุด