ไถ่ถอนจำนอง-ขายฝาก ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ?

เพื่อนๆ หลายคนที่มีข้อสงสัยว่าถ้าต้องการ “ไถ่ถอน” จำนองและขายฝากต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรไหม ?
เพราะว่าบางคนอาจจะมีความสามารถชำระหนี้หมดก่อนเวลาที่กำหนดไว้  ซึ่งการ ไถ่ถอนจำนอง หรือขายฝากนั้น
ก็มีความแตกต่างกันแล้วแต่กรณีตามประเภทของการไถ่ถอน วันนี้เราจะพาทุกคนไปหาคำตอบกันว่า
การไถ่ถอนจำนอง และขายฝาก ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ? ไปดูกันเลย

 1. การ ไถ่ถอนจำนอง คืออะไร

คือ เจ้าของที่ดิน หรือเจ้าของทรัพย์ ได้จดทะเบียนจำนองไว้เป็นหลักค้ำประกันในการชำระหนี้
ต่อมาได้ทำการชำระหนี้ที่จำนองไว้เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อชำระหนี้หมดแล้ว ต้องไปจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองเพื่อแก้ไขเอกสารสิทธิว่าไม่มีการจำนอง หรือปลอดจำนองแล้วนั่นเอง

วิธีการไถ่ถอนจำนอง มี 2 แบบ

 1. ผู้จำนอง และ ผู้รับจำนอง ไปที่สำนักงานที่ดิน เพื่อยื่นคำขอจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน พร้อมกัน
 2. ผู้ที่มีสิทธิในที่ดินหรือผู้มีสิทธิไถ่ถอนเพียงฝ่ายเดียว ไปที่สำนักงานที่ดิน นำหลักฐานที่ผู้รับจำนองได้ทำเป็นหนังสือหลังสัญญาจำนอง
  ฉบับผู้รับจำนองว่าได้มีการไถ่ถอนจากจำนองแล้ว มีการชำระหนี้ครบแล้ว ไปขอจดทะเบียนไถ่ถอน ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน

ค่าใช้จ่ายการไถ่ถอนจำนอง
1. ค่าคำขอจดจำนอง แปลงละ 5 บาท
2. ค่าธรรมเนียม แปลงละ 50 บาท (กรณีมอบอำนาจ ค่ามอบอำนาจ 20 บาท ต่อ 1 คน)

2. การไถ่ถอนขายฝาก
คือ ผู้ขายฝากได้นำโฉนดมาทำธุรกรรมไว้กับผู้รับซื้อฝาก โดยได้ทำสัญญาขายฝากและกำหนดระยะเวลาในการไถ่ถอนที่ดินไว้ไม่ต่ำกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี
โดยขั้นตอนการไถ่ถอนขายฝากนั้น ก่อนครบกำหนดวันไถ่ถอน ผู้ซื้อฝากต้องแจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้ขายฝาก
เพื่อให้ผู้ขายฝากทราบกำหนดเวลาไถ่ จำนวนสินไถ่ พร้อมแนบสำเนาสัญญาขายฝากไปด้วย โดยแจ้งก่อนวันครบกำหนดเวลาไถ่ไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
ถ้าผู้ซื้อฝากไม่ดำเนินการตามที่กำหนดไว้นี้ ผู้ขายฝากจะมีสิทธิขยายระยะเวลาในการไถ่ถอนได้เพิ่มเป็นเวลาอีก 6 เดือน นับตั้งแต่วันครบกำหนดไถ่ตามสัญญา

วิธีการไถ่ถอนขายฝาก มี 2 แบบ

 1. ผู้ขายฝาก และ ผู้รับซื้อฝาก ไปที่สำนักงานที่ดิน เพื่อยื่นคำขอจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน พร้อมกัน
 2. ผู้ที่มีสิทธิในที่ดินหรือผู้มีสิทธิไถ่ถอนเพียงฝ่ายเดียว ไปที่สำนักงานที่ดิน นำหลักฐานที่ผู้รับซื้อฝากได้ทำเป็นหนังสือหลังสัญญาขายฝาก
  ฉบับผู้รับซื้อฝากว่าได้มีการไถ่ถอนจากขายฝากแล้ว มีการชำระหนี้ครบแล้ว ไปขอจดทะเบียนไถ่ถอน ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน

ค่าใช้จ่ายในการไถ่ถอนขายฝาก

 1. ค่าธรรมเนียมแปลงละ 50 บาท
 2. ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย
 3. ค่าอากรแสตมป์ 5 % โดยคำนวณจากราคาประประเมินกรมที่ดิน หรือราคาแจ้งไถ่ถอน แล้วแต่ว่าราคาใดสูงกว่า

ทั้งหมดนี้คือความแตกต่างของไถ่ถอนจำนอง และการไถ่ถอนขายฝาก ว่าเราต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ?
การไถ่ถอนจำนองและไถ่ถอนขายฝากมีความคล้ายกัน ซึ่งเป็นสิทธิของเจ้าของที่ดินที่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอน
เพื่อให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ถูกต้องตามกระบวนของการจำนองและการขายฝาก และเป็นสิ่งที่ผู้จำนอง และผู้ขายฝากจำเป็นต้องรู้ไว้
จะได้ไม่ถูกหลอก ไม่เสียรู้ให้กับนายทุนที่คิดไม่ซื่อกับเรา

หากเพื่อนคนไหนสนใจ สามารถจำนอง ขายฝากกับเราได้นะคะ เรามีทีมงานให้ปรึกษาฟรีและดำเนินการเรื่องเอกสารให้ด้วย

ไถ่ถอนจำนอง-ขายฝาก ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ?

——————————————————-

สนใจจำนอง-ขายฝาก หรือปรึกษาปัญหา ติดต่อเราได้ทาง

Line: @Property4Cash
โทร : 0968135989

หรือส่งรายละเอียดทรัพย์มาได้ที่ https://property4cash.co/post-property/

นึกถึงขายฝาก.. นึกถึง Property 4 Cash
ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติเร็ว ถูกกฎหมาย 100%

อ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ : https://property4cash.co/articles/

หรือ https://facebook.com/propertyforcashofficial