จำนองห้องชุด the river
เนื้อที่ 207.57 ตรม
ต้องการยอด 16,000,000 บาท
ดอกเบี้ย 1.25%
สัญญา 1 ปี
ราคาตลาด 50,000,000 บาท

จำนองห้องชุด the river
เนื้อที่ 247.55 ตรม
ต้องการยอด 24,000,000 บาท
ดอกเบี้ย 1.25%
สัญญา 1 ปี
ราคาตลาด 50,000,000 บาท

 

 

จำนอง นส3. SPP Wheel
เนื้อที่ 70 ตรว
ต้องการยอด 1,500,000
ดอกเบี้ย 1.25%
สัญญา 1 ปี

ขายฝาก บ้านวิภาวดีรังสิตซอย 60
– พื้นที่ 34 ตารางวา
– ต้องการยอด 2,000,000 บาท
– ดอกเบี้ย 1.25%
– หักดอกเบี้ยล่วงหน้า 3 เดือน
– ระยะสัญญา 1ปี
– ราคาตลาด 6,300,000

บ้านซอยอ่อนนุช 50
พื้นที่ใช้สอย 16 ตารางวา
มูลค่าทรัพย์ 2,000,000 บาท
ราคาอนุมัติ 700,000 บาท
ระยะเวลาจำนอง 1 ปี
ที่ดินซอยนวมินทร์ 85
พื้นที่ใช้สอย 89 ตารางวา
มูลค่าทรัพย์ 3,000,000
ราคาอนุมัติ 1,800,000
ระยะเวลาขายฝาก 1 ปี
ซอยปรีดีพนมยงค์ 37 ถนนสุขุมวิท 71
พื้นที่ใช้สอย 196 ตารางวา
มูลค่าทรัพย์ 98,000,000
ราคาอนุมัติ 5,000,000
ระยะเวลาจำนอง 1 ปี