ที่ดินเปล่า พุทธมณฑล สาย 5
เนื้อที่ 1 งาน 98.0 ตารางวา
มูลค่าทรัพย์ 4,000,000 บาท
ราคาอนุมัติ 1,200,000 บาท
ระยะเวลาจำนอง 1 ปี