หมู่บ้านไวท์เฮ้าส์ คลองหนึ่ง ปทุมธานี
พื้นที่ใช้สอย 40 ตารางวา
มูลค่าทรัพย์ 1,750,000 บาท
ราคาอนุมัติ 500,000 บาท
ระยะเวลาขายฝาก 1 ปี