จำนองห้องชุด the river
เนื้อที่ 207.57 ตรม
ต้องการยอด 16,000,000 บาท
ดอกเบี้ย 1.25%
สัญญา 1 ปี
ราคาตลาด 50,000,000 บาท

จำนองห้องชุด the river
เนื้อที่ 247.55 ตรม
ต้องการยอด 24,000,000 บาท
ดอกเบี้ย 1.25%
สัญญา 1 ปี
ราคาตลาด 50,000,000 บาท

 

 

จำนอง คอนโดฟิวส์ โมเบียส รามคำแหง3/1
– พื้นที่ใช้สอย 29.68 ตารางเมตร
– ต้องการยอด 500,000 บาท
– ดอกเบี้ย 1%
– หักดอกเบี้ยล่วงหน้า 3 เดือน
– ปากถุง 5%
– ระยะสัญญา 1ปี