จำนอง นส3. SPP Wheel
เนื้อที่ 70 ตรว
ต้องการยอด 1,500,000
ดอกเบี้ย 1.25%
สัญญา 1 ปี