6
Jul 24

ใกล้หมดเวลาเต็มทีแล้วสำหรับการชำระ ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง สำหรับใครที่มีอสังหาริมทรัพย์และยังไม่ได้ชำระ
ต้องรีบแล้วนะคะ เพราะกำหนดการ ชำระภาษี จะสิ้นสุดภายใน 31 กรกฎาคม นี้แล้วนะคะ รีบชำระก่อนจะโดนค่าปรับนะคะ หรือหากใครที่เพิ่งซื้อคอนโดหรืออสังหาริมทรัพย์ และไม่รู้ว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืออะไร ต้องชำระที่ไหน อย่างไร และไม่รู้ว่ามีเกณฑ์ชำระอย่างไร ไม่ต้องกังวลไปนะคะ วันนี้เรามีคำตอบมาให้แล้วค่ะ

ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างคืออะไร

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากผู้ที่มีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เช่น บ้าน ที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ และอาคารอื่น ๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างรายได้ให้กับรัฐและท้องถิ่นในการนำไปพัฒนาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีการคำนวณตามมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีอัตราภาษีที่แตกต่างกันตามประเภทของการใช้ประโยชน์จากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เช่น ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อการเกษตร ที่อยู่อาศัย พาณิชย์ และอื่น ๆ

สามารถชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ที่ไหน

การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสามารถทำได้ผ่านหลายวิธี ขึ้นอยู่กับการจัดการและบริการของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละพื้นที่ โดยทั่วไปมีวิธีการชำระดังนี้:

  1. **ชำระด้วยตนเองที่สำนักงาน**:

– ไปที่สำนักงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบในการเก็บภาษี เช่น สำนักงานเขต สำนักงานเทศบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

– ยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องและชำระเงินตามที่กำหนด

  1. **ชำระผ่านธนาคาร**:

– ใช้บริการธนาคารที่เข้าร่วมโครงการรับ ชำระภาษี

– นำใบแจ้งภาษีไปชำระที่ธนาคารหรือใช้บริการออนไลน์ของธนาคาร

 

  1. **ชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์**:

– ชำระผ่านระบบออนไลน์ของหน่วยงานท้องถิ่นหรือภาครัฐ

– ใช้บริการแอปพลิเคชันของธนาคารหรือหน่วยงานที่รองรับการชำระภาษี

 

  1. **ชำระผ่านเคาน์เตอร์บริการ**:

– ใช้บริการเคาน์เตอร์บริการที่รองรับการชำระภาษี เช่น ที่ไปรษณีย์ ห้างสรรพสินค้า หรือร้านสะดวกซื้อที่มีบริการนี้

 

  1. **ชำระผ่านตู้ ATM**:

– ใช้บริการชำระภาษีผ่านตู้ ATM ของธนาคารที่ร่วมโครงการ

 

  1. **ชำระผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ**:

– ใช้แอปพลิเคชันที่รองรับการชำระภาษี เช่น แอปพลิเคชันของธนาคารหรือแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยหน่วยงานภาครัฐ

 

ในกรณีที่มีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยงานท้องถิ่นหรือสำนักงานที่เกี่ยวข้อง

ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างมีเกณฑ์ชำระอย่างไร

การคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น มูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทของการใช้ประโยชน์ และอัตราภาษีที่กำหนดโดยกฎหมายท้องถิ่นหรือระดับชาติ ในประเทศไทย อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีรายละเอียดดังนี้:

อย่าลืม!! ชำระ ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

  1. **ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อการเกษตร**:

– มูลค่าไม่เกิน 75 ล้านบาท: 0.01%

– มูลค่ามากกว่า 75 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท: 0.03%

– มูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท: 0.05%

– มูลค่ามากกว่า 500 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท: 0.07%

– มูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาท: 0.1%

 

  1. **ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อการอยู่อาศัย**:

– บ้านหลังหลัก:

– มูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท: ได้รับการยกเว้นภาษี

– มูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท: 0.02%

– มูลค่ามากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 75 ล้านบาท: 0.03%

– มูลค่ามากกว่า 75 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท: 0.05%

– มูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาท: 0.1%

– บ้านหลังอื่นๆ:

– มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท: 0.02%

– มูลค่ามากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 75 ล้านบาท: 0.03%

– มูลค่ามากกว่า 75 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท: 0.05%

– มูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาท: 0.1%

 

  1. **ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อการพาณิชย์และอื่นๆ**:

– มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท: 0.3%

– มูลค่ามากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท: 0.4%

– มูลค่ามากกว่า 200 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท: 0.5%

– มูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาท: 0.6%

 

  1. **ที่ดินรกร้างว่างเปล่า**:

– มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท: 0.3%

– มูลค่ามากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท: 0.4%

– มูลค่ามากกว่า 200 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท: 0.5%

– มูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาท: 0.6%

– หากที่ดินรกร้างว่างเปล่าเกินกว่า 3 ปี อัตราภาษีจะเพิ่มขึ้น 0.3% ทุกๆ 3 ปี จนถึงสูงสุด 3%

 

การคำนวณ ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างจะใช้มูลค่าประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่กำหนดโดยหน่วยงานรัฐ เมื่อรู้มูลค่าที่ประเมินแล้วสามารถนำมาคำนวณภาษีตามอัตราที่กำหนด

 

สำหรับข้อมูลที่แน่นอนเกี่ยวกับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในแต่ละปี สามารถติดต่อสอบถามกับหน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบในการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้เลยนะคะ

 

สนใจจำนอง-ขายฝาก หรือปรึกษาปัญหา ติดต่อเราได้ทาง

 

Line: @Property4Cash

โทร : 0968135989

 

หรือส่งรายละเอียดทรัพย์มาได้ที่ https://property4cash.co/post-property/

 

นึกถึงขายฝาก.. นึกถึง Property 4 Cash

ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติเร็ว ถูกกฎหมาย 100%

 

อ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ : https://property4cash.co/articles/

 

หรือ https://facebook.com/propertyforcashofficial

ลงทะเบียนเป็นนักลงทุน

กรุณากรอก ชื่อ
กรุณากรอก นามสกุล
กรุณากรอก เบอร์โทรศัพท์
กรุณากรอก LINE ID
กรุณากรอก อีเมล
บาท
please verify you are human

บทความเเละข่าวสารแนะนำ

จัดการสินสมรส ในรูปแบบอสังหา แบ่งอย่างไรให้ลงตัว
1
Dec 23
วิธีจัดการสินสมรสในรูปแบบอสังหา แบ่งอย่างไรให้ลงตัว

ปัญหาการหย่าร้างมีมากกว่าขึ้นทุกปี ซึ่งสาเหตุของการหย่าร้างมาจากทั้ง 2 ฝ่าย เกิดจากถูกกดดันจากครอบครัวและความไม่เข้าใจกัน ทำให้เกิดครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากขึ้น และสิ่งที่ตามมาหลังจากการหย่าร้างกันนั้นคือ “จัดการสินสมรส” ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งต่อกันมากที่สุด ยิ่งสินสมรสนั้นเป็น อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้าน คอนโดมิเนียม ที่ซื้อมาร่วมกันโดยไม่ใช่การรับมรดก ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มักมีราคาค่างวดมาก การจะทำอะไรที่เป็นการทำให้สิทธิที่มีอยู่อาจเสียไปอย่าง เช่น การขาย จะต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสอีกฝ่าย กฎหมายจึงเปิดโอกาสให้คู่สมรสสามารถตกลงวิธีการ เงื่อนไข และข้อจำกัดเกี่ยวกับสินสมรสกันๆ ได้เห็นสมควร ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1476 กำหนดวิธี จัดการสินสมรส ไว้ เรื่อง คู่สมรสต้องจัดการสินสมรสร่วมกันได้ จัดการอสังหาริมทรัพย์ร่วมกัน ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะบ้านหรือที่ดิน จะทำการขาย แลกเปลี่ยน ขายฝากให้เช่าชื้อ จำนอง ปลดจำนอง หรือโอนสิทธิจำนอง ต้องได้รับการยินยอมร่วมกัน ให้ผู้อื่นเช่าอสังหาริมทรัพย์เกิน 3 ปี เมื่อมีการปล่อยให้เช่าในระยะเวลาเกิน 3 ปี สามีและภรรยาต้องตกลงและทำธ […]

อ่านเพิ่มเติม
ข้อควรรู้ก่อนซื้อที่ดิน สร้างบ้าน ?
23
May 23
10 ข้อควรรู้ก่อนซื้อที่ดินสร้างบ้าน ?

เพื่อนๆ หลายคนคงคิดฝันว่าสักวันนึง อยากจะซื้อที่ดินปลูกสร้างบ้านเอง เมื่อมีรายได้มีเงินมากพอ แต่ยังไม่ทราบว่าก่อนที่เราจะซื้อที่ดินสร้างบ้าง เราต้องรู้ ต้องเช็ค ต้องระวัง อะไรบ้าง วันนี้ทีม Land Thai Mart จะนำเพื่อนไปดู 10 ข้อควรรู้ก่อนซื้อที่ดิน สร้างบ้าน ?กันค่ะ 10 ข้อควรรู้ก่อนซื้อที่ดินสร้างบ้าน ลงพื้นที่จริงเพื่อตรวจสอบที่ดินด้วยตัวเอง ควรเดินทางลงพื้นที่จริงไปสำรวจ ตรวจดูที่ดินแปลงที่จะซื้อด้วยตัวเองให้เห็นกับตา ว่าที่เห็นที่ดินแปลงนี้จากในรูปนั้น สวย ติดถนน ทำเลทอง จริงหรือไม่ และที่สำคัญผู้ซื้อต้องให้ผู้ขายเอาโฉนดมาให้ตรวจดูว่าที่พามาดูนั้นเป็นที่ดินแปลงเดียวกันกับในโฉนดหรือไม่ เพื่อตรวจและระวังเอาไว้ เพราะบางครั้งผู้ขายที่เจตนาหลอกลวงมาตั้งแต่แรกจะพามาดูที่ดิน ที่ไม่ตรงกับโฉนดเนื่องจากที่ในโฉนดทำเลที่ตั้งไม่ดี เนื่องจากกลัวขายไม่ได้ ตรวจสอบหลักฐาน ที่สำนักงานที่ดิน ผู้ซื้อจำเป็นต้องเช็คให้ชัวร์ ด้วยการเดินทางไปเช็คกับสำนักงานที่ดินแผนกรังวัดที่ดิน ว่าที่ดินแปลงที่ต้องการจะซื้อนั้นตรงกับเลขที่โฉนดหรือไม่ ใช่แปลงเดียวกันหรือเปล่า ขอข้อมูลขนาดเนื้อที่ ตำแหน่งที่ดิน สอบถามตรวจสอบว […]

อ่านเพิ่มเติม
เจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน กับ เจ้าของบ้าน แตกต่างกันอย่างไร?
24
Oct 23
เจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน กับ เจ้าของบ้าน แตกต่างกันอย่างไร?

หลายท่านคงสงสัย? ว่าเจ้าบ้านคือใคร!! หรือบางท่านอาจจะคิดไปถึงผีบ้านผีเรือน แต่ที่จริงแล้วตามหลักกฎหมาย ว่าด้วยเรื่องการดูแลบ้าน บ้านทุกหลังต้องมี เจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน เพื่อระบุว่าบุคคลที่เป็นเจ้าบ้านนั้น ผู้เป็นหัวหน้าซึ่งครอบครองบ้าน ในฐานะเป็นเจ้าของ ผู้เช่า หรือในฐานะอื่น เช่น ผู้ดูแลบ้าน แล้วแตกต่างยังไงกับเจ้าของบ้านละ วันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยกันค่ะก่อนอื่นเรามาดูความหมายของทั้งสองคำนี้กันก่อนเลยค่ะ เจ้าบ้าน หมายถึง ผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครองบ้านในฐานะที่เป็นเจ้าของ ผู้เช่า และอื่นๆ โดยหากในทะเบียนบ้านไม่มีชื่อเจ้าบ้าน หรือผู้ที่ถูกแต่งตั้งเป็นเจ้าบ้าน เกิดเสียชีวิต ผู้มีหน้าที่ดูแลบ้านสามารถมาเป็นเจ้าบ้านแทนได้ เจ้าของบ้าน หมายถึง เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่มีชื่อในโฉนดที่ดิน สัญญาซื้อขาย มีสิทธิใช้สอย หวงกัน ติดตามเอาทรัพย์คืน. ใช้ยันต่อบุคคลทั่วไป มีกฎหมายรองรับ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1336 โดยจากความหมายด้านบน เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน อาจจะเป็นคนเดียวกัน หรือ ไม่ใช่คนเดียวกันก็ได้ค่ะ หน้าที่เจ้าบ้าน VS เจ้าของบ้าน เจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน มีหน้าที่ตาม พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร […]

อ่านเพิ่มเติม