ที่ดิน ส.ป.ก.

ที่ดิน สปก ซื้อขาย จำนองได้หรือไม่

เรื่องมีอยู่ว่าทีมงานได้รับการติดต่อจากคนที่สนใจ จะนำที่ดินมาจำนอง ขายฝาก โดยที่หลายท่านนั้น นำที่ดิน
ส.ป.ก. มาให้ทางเราช่วยประเมินวงเงิน เพราะมีผู้คนจำนวนมากที่อาจจะยังไม่เข้าใจถึงสิทธิใน ที่ดิน ส.ป.ก.
ว่าสามารถซื้อขาย จำนองได้หรือไม่ วันนี้เลยอยากจะพาเพื่อนๆ ไปรู้จักกับที่ดิน ส.ป.ก. ให้มากขึ้นกัน

ที่ดิน ส.ป.ก. คืออะไร           

ที่ดิน ส.ป.ก. หรือที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 คือ เป็นเอกสารสิทธิที่ภาครัฐให้ประชาชนเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
เอกสารแสดงการครอบครองที่ดินที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ออกให้กับประชาชนเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน เกิดขึ้นเมื่อมีพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
โดยมีหลักว่า ที่ดินในเขตปฏิรูปนั้นใช้ทำเกษตรกรรมได้อย่างเดียวเท่านั้น ทำประโยชน์อย่างอื่นไม่ได้ และผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน
ส.ป.ก. 4-01 จะต้องมีฐานะยากจน

ใครบ้างที่มีสิทธิครอบครองที่ดิน ส...

  1. เกษตรกร

เป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักอยู่แล้ว โดยใช้เวลาส่วนใหญ่ในรอบปี เพื่อประกอบเกษตรกรรมแห่งท้องถิ่นนั้น

  1. ผู้ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก

– ผู้ยากจน มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท/คน/ปี

– จบการศึกษาทางเกษตรกรรม ไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า

– เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

  1. สถาบันเกษตรกร

– กลุ่มเกษตรกร

– สหกรณ์การเกษตร

– ชุมชนสหกรณ์การเกษตรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์

สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้ใครได้บ้าง

  1. สามี ภรรยา
  2. บุตร
  3. บิดามารดาของเกษตรกร
  4. พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันของเกษตรกร
  5. พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันของเกษตรกร
  6. หลานของเกษตรกร

– การโอนสิทธิที่ดิน ส.ป.ก. ของเกษตรกรที่ยังมีชีวิตอยู่ สามารถโอนสิทธิให้ทายาทได้ต่อเมื่อมีเหตุผลและความจำเป็น เช่น แก่ชรา

เจ็บป่วย เป็นต้น

– หากเกษตรกรที่ได้รับที่ดิน ส.ป.ก. เสียชีวิต ทายาทสามารถยื่นคำร้องขอรับมรดกสิทธิได้

ที่ดิน ส.ป.ก. ซื้อขายจำนองได้หรือไม่

จากที่อธิบายข้างตนเพื่อนๆ คงเข้าใจกันแล้วนะคะว่า ที่ดิน ส.ป.ก. ไม่สามารถซื้อขายจำนองได้ ตามมาตรา 39 ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. 2518 ที่ระบุว่า  ที่ดินที่บุคคลได้รับสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะทำการแบ่งแยก หรือโอนสิทธิในที่ดินนั้นไปยังผู้อื่นมิได้
เว้นแต่เป็นการตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรม หรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกร หรือ ส.ป.ก. เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สรุป.. ที่ดิน สปก คือที่ดินที่ทางภาครัฐอนุญาตให้ประชาชนใช้ที่ดินทำการเกษตร ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นเจ้าของที่ดินนั้นๆ
จึงไม่สามารถนำที่ดินประเภทนี้มาทำธุรกรรมใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขาย หรือจำนอง ขายฝากได้นั่นเอง

 

หากสนใจลงทุนจำนอง ขายฝาก Property4cash ยินดีให้คำปรึกษา

สนใจจำนอง-ขายฝาก หรือปรึกษาปัญหา ติดต่อเราได้ทาง

Line: @Property4Cash
โทร : 0968135989

หรือส่งรายละเอียดทรัพย์มาได้ที่ https://property4cash.co/post-property/

นึกถึงขายฝาก.. นึกถึง Property 4 Cash
ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติเร็ว ถูกกฎหมาย 100%

อ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ : https://property4cash.co/articles/

หรือ https://facebook.com/propertyforcashofficial

ที่ดิน ส.ป.ก.