บังคับจำนอง

บังคับจำนอง ไม่ได้หมายความว่าเรามีทรัพย์สินอยู่แล้วถูกบังคับให้เอาไปจำนองแต่อย่างใด แต่หมายถึงการที่เราได้ทำสัญญาจำนองไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ผิดสัญญา ไม่จ่ายดอกเบี้ย ไม่ชำระหนี้ตามที่ตกลงกันไว้ ทำให้ถูกฟ้องร้องต่อศาล โดยการบังคับจำนอง นั้นทำได้ 2 วิธีคือ

ประเภทของ บังคับจำนอง

  1. ขายทอดตลาด

คือการยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่ง “ยึด” ทรัพย์สินที่จำนองไว้ขายทอดตลาด และนำเงินมาใช้หนี้แก่ผู้รับจำนอง โดยจำเป็นต้องส่งหนังสือแจ้งลูกหนี้ก่อนล่วงหน้า 1 เดือน ถึงจะสามารถฟ้องร้องได้

การบังคับจำนองขายทอดตลาดนั้น หากตัวทรัพย์สินที่จำนองไว้มูลค่าต่ำกว่าหนี้ที่มีอยู่ ลูกหนี้ไม่จำเป็นต้องเสียค่าส่วนต่างแต่อย่างใด (แต่เสียที่ดิน เสียบ้านนะจ๊ะ!) และหากสามารถขายทรัพย์สินในราคาที่สูงกว่าหนี้ที่คงค้างได้ เจ้าหนี้จำเป็นต้องนำเงินส่วนที่เกินมาคืนให้แก่ลูกหนี้ไป

จะเห็นได้ว่าการจำนองนั้น “เจ้าหนี้” ค่อนข้างเสียเปรียบในการทำสัญญาไม่น้อย เพราะฉะนั้น จะรับจำนองทรัพย์สินอะไร ให้ประเมินราคา ประเมินมูลค่าที่แท้จริงให้ดีเสียก่อน ก่อนที่จะเสียทั้งเงินและเวลาไปโดยใช่เหตุ

  1. ยึดทรัพย์สินให้เป็นของเจ้าหนี้

กรณีนี้สามารถทำได้หากลูกหนี้ไม่จ่ายดอกเบี้ยมาเป็นเวลา 5 ปี และมีข้อแม้ที่สำคัญคือ ตัวทรัพย์สินที่นำมาจำนองต้องมีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าหนี้คงเหลือ จึงจะสามารถขอให้ศาล บังคับจำนอง ยกทรัพย์สินนั้นๆ ให้เป็นของเจ้าหนี้ได้

ทั้งนี้การยึดทรัพย์สินนั้น ก็จำเป็นต้องต้องส่งหนังสือแจ้งก่อนล่วงหน้า 1 เดือนเช่นกัน ถึงจะสามารถฟ้องร้องได้

โดยปกติแล้วการจะฟ้อง บังคับจำนอง ให้ยึดทรัพย์สินให้เป็นของเจ้าหนี้นั้น มีระยะเวลาในการดำเนินการที่ยาวนาน ทำให้เจ้าหนี้ผู้รับจำนองส่วนใหญ่เลือกที่จะบังคับจำนองแบบขายทอดตลาดเสียมากกว่า เพราะทรัพย์สินที่ถูกขายทอดตลาดมักมีราคาต่ำกว่าราคาที่ขายกันในตลาดทั่วไป ทำให้มีผู้คนให้ความสนใจซื้อเป็นจำนวนมาก เป็นเหตุให้เจ้าหนี้ได้เงินส่วนที่รับจำนองไว้คืนได้เร็วกว่ารอเวลาเพื่อยึดทรัพย์สินนั่นเอง

 

บังคับจำนอง ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัว น่ากังวลแต่อย่างใด เพียงแต่ลูกหนี้ในฐานะผู้จำนองปฏิบัติตามสัญญาแบบเคร่งครัด หรือในกรณีที่ไม่สามารถทำได้ ก็ให้เร่งติตต่อพูดคุยกับผู้รับจำนองอย่างเร็วที่สุด เพื่อให้เจรจาต่อรองการชำระหนี้ได้เท่านั้นเอง

——————————————————-

สนใจจำนอง-ขายฝาก หรือปรึกษาปัญหา ติดต่อเราได้ทาง 

Line: @Property4Cash
โทร : 0968135989

หรือส่งรายละเอียดทรัพย์มาได้ที่ https://property4cash.co/post-property/

นึกถึงขายฝาก.. นึกถึง Property 4 Cash
ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติเร็ว ถูกกฎหมาย 100%

อ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ : https://property4cash.co/articles/

หรือ https://facebook.com/propertyforcashofficial

 

บังคับจำนอง